Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen van woningcorporaties: De Balans hersteld?

De afgelopen jaren zijn diverse woningcorporaties op een negatieve manier in de media verschenen wegens (financiële) misstanden, voorbeelden hiervan zijn onder meer Rochdale, SGBB, Rentrée, Woningstichting Geertruidenberg (WSG), Vestia en Servatius. De misstanden betreffen niet alleen fraude en zelfverrijking, ook blijkt er in (veel) gevallen sprake te zijn van financieel wanbeleid en mismanagement bij projectontwikkeling.

Eén van de terugkerende vragen is hoe moet worden opgetreden tegen bestuurders en (interne) toezichthouders, die zich schuldig hebben gemaakt aan (financieel) wanbeleid. In de publieke opinie bestaat het beeld dat woningcorporaties zelf zeer terughoudend zijn met het instellen van een aansprakelijkheidsactie jegens (ex-)bestuurders en interne toezichthouders. In dit licht is er een steeds dwingendere roep om bestuurders en toezichthouders, die de aan hun toevertrouwde taak niet behoorlijk hebben vervuld, aansprakelijk te stellen. De vraag is echter of het juridisch instrumentarium hiertoe afdoende is en welke valkuilen en belemmeringen er bestaan.

 Bijlage: Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen: De balans hersteld?

Januari 2014, mr. Angélique Claassen

Contactpersonen: