The b(l)ack side van een pre-pack-faillissement

Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat er in alle stilte een doorstart is voorbereid voordat een bedrijf failliet wordt verklaard. Hiermee is sprake van een zogenaamde pre-pack-afwikkeling van een faillissement.

In vrijwel alle gevallen geeft de curator aan, dat de in het geheim voorbereide doorstart heeft voorkomen dat er veel waarde verloren zou zijn gegaan en dat er veel werkgelegenheid is behouden. De pre-pack-afwikkeling maakt het echter ook mogelijk te saneren buiten het merendeel van de crediteuren om. Dat kan tot onevenredige effecten en rechtsonderzekerheden leiden, onder meer in de bouw- en vastgoedbranche. Bij aanneming, projectontwikkeling en huur is vaak sprake van meerdere met elkaar samenhangende wederkerige contracten van doorgaans grotere omvang met meerdere crediteuren en uiteenlopende belangen. In dit artikel wordt een beschouwing gegeven vanuit het perspectief van crediteuren in de bouw- en vastgoedbranche.

Bijlage(n):
 140103 artikel in Vastgoedrecht.pdf

Januari 2014, mr. O.G. Tacoma MRE MRICS