Bouwen met Informatie Management Systemen, what’s new?

Enkele jaren geleden is de markt bekend geraakt met “bouwen met BIM”. Destijds leken er uit juridisch oogpunt geen bijzonderheden te verwachten te zijn en was de voorlopige conclusie dat bestaande wijzen van contracteren onder de gebruikelijke algemene voorwaarden zou voldoen. Dit artikel gaat in op de vraag, of die conclusie nog steeds gerechtvaardigd is, en of het nodig is die conclusie, gelet ook op de praktijk, bij te stellen.

I. Leeswijzer

In eerste instantie zal het BIM-systeem kort worden uitgelegd. Voorts wordt ingegaan op de ontwikkelingen waartoe werken met BIM heeft geleid waarna vervolgens de (juridische) uitgangspunten van toen de revue passeren. Daarna wordt ingegaan op de juridische aspecten die nu (nog steeds) een rol spelen en wordt bekeken of het nodig is (desondanks) een juridisch handvat te bieden. Gelet daarop, wordt voorts een mogelijke oplossing, de “BIM-coördinatieovereenkomst” aangedragen en wordt tot slot een conclusie getrokken.

Bijlage: Bouwen met Informatie Management Systemen, what’s new?

April 2014, mr. P.W.H. van Wijmen