Artikelen Verhuur - verkoop

Situationele asset optimalisatie bij verkooptransacties

Situationele asset optimalisatie ziet op het vooraf optimaliseren van de business case van een te verkopen asset. Onder een asset wordt in dit geval verstaan een individueel vastgoedobject, leningenportefeuille, woningportefeuille etc. Daarbij gaat het om het samenspel tussen de verkoper, de commerciële mensen (makelaars) en vastgoedjuristen voordat de portefeuille naar de markt wordt gebracht. Aan de hand van een inventarisatie en analyse van de potentiële kopers in relatie tot de af te stoten vastgoed- of leningenportefeuille wordt deze onder de loep genomen en commercieel en juridisch geoptimaliseerd. Onderdeel daarvan is een uitgebreide vendor due dilligence. Daaruit moet naar voren komen welke mogelijke financiële, commerciële en juridische risico’s de portefeuille in zich draagt en hoe deze voor de verkoop zoveel mogelijk zijn weg te nemen. Het beoogde resultaat is om een portefeuille naar de markt te brengen waarin de risico’s voor de verkoper zijn geminimaliseerd en waarmee de koper(s) bij verkoop de mogelijkheid wordt ontnomen om een bij de inschrijving uitgebrachte bieding te heronderhandelen omdat er een ‘gebrek’ in de portefeuille wordt ontdekt.

Uit onze uitgebreide ervaring als vastgoed advocaten bij de begeleiding van verkooptrajecten is meermaals gebleken dat juist de relatie die in de voorbereiding van de verkoop wordt gelegd tussen de karakteristieken van de potentiële koper(s) en de financiële, commerciële en juridische kenmerken van de te verkopen portefeuille deze optimalisatie methodiek zijn vruchten afwerpt.. Wanneer een opdrachtgever/verkoper daarvoor tijd in ruimt voordat met de verkoop wordt gestart wordt er een betere opbrengst gerealiseerd tegen lagere risico’s.

Informatie over de juridische aanpak van het verkoopproces en de situationele asset optimalisatie kunt u ook verkrijgen via een van onze advocaten op www.vastgoed-advocaten.nl

December 2015, mr. O.G. Tacoma MRE MRICS