mr. Lucienne Hoenselaar

Lucienne Hoenselaar is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in het privaatrecht maar heeft zich inmiddels volledig gespecialiseerd in het omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht. In 2016 heeft zij de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieurecht afgerond.

Lucienne is als senior juridisch adviseur/projectleider bij gemeente Nijmegen betrokken bij grote complexe gebiedsontwikkelingen, zoals Waalfront en ‘de Oversteek’ en was vanuit deze functie ook verantwoordelijk voor de (juridische) implementatie van de Omgevingswet.

Na geruime tijd voor de overheid te hebben gewerkt, is zij in januari 2018 beëdigd als advocaat. Als advocaat houdt zij zich bezig met het omgevingsrecht en het milieurecht, zowel vanuit het belang van de overheid, semi-overheden zoals onderwijsinstellingen en woningcorporaties, als dat van marktpartijen, zoals ontwikkelaars en beleggers. Haar kwaliteiten liggen vooral in een integrale, pragmatische benadering en het denken in (praktische) oplossingen. Door aan ‘de voorkant’ van het complexe proces van gebiedsontwikkeling actief met partijen mee te denken, kan veel (tijds)winst en draagvlak worden gerealiseerd. Een absolute meerwaarde!


Artikelen