mr. Matthijs Cune

Matthijs Cune studeerde rechten in Maastricht en aan de University of British Columbia in Vancouver, Canada. Hij is in 2008 als advocaat gestart bij een groot, landelijk opererend advocatenkantoor op de sectie commercieel vastgoed. Daar heeft hij zich bezig gehouden met het civiele bouw- en vastgoedrecht in een gecombineerde proces- en adviespraktijk.

In 2011 heeft Matthijs de overstap gemaakt naar Weebers Vastgoed Advocaten. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan bouw- en vastgoedgerelateerde onderwerpen, waaronder algemene voorwaarden in de bouw (UAV 2012, UAV-GC 2005 en de DNR 2011), het aanbestedingsrecht en het architectenrecht. Daarnaast houdt Matthijs zich bezig met verzekeringsrechtelijke vraagstukken binnen de bouw, met name met schadevoorvallen onder de Construction All Risks verzekering (CAR-polis).

Regelmatig procedeert Matthijs bij de overheidsrechter (rechtbanken en gerechtshoven), de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) en andere arbitrage-instituten.

Verder adviseert Matthijs over contractenvorming in gebieds- en projectontwikkelingen vanuit het perspectief van gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers.

Matthijs is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten (VBRA) en tevens lid van de tuchtcommissie van de Judo Bond Nederland (JBN).

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
–  Verbintenissenrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Artikelen