Artikelen Werkvelden 2015

Houdbaarheidstermijn vonnis

In de meeste gevallen wordt een vonnis waarin ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde is toegewezen ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. Echter er zijn situaties denkbaar waarbij u als corporatie besluit om het vonnis nog niet ten uitvoer te leggen en de ex-huurder nog een tweede of laatste kans te bieden. Het is dan echter niet de bedoeling dat, mochten de afspraken opnieuw niet worden nagekomen, u opnieuw de stap naar de rechter dient te zetten.

Voor u als verhuurder is van belang om te weten of er een houdbaarheidstermijn voor het gewezen vonnis geldt. Die vraag stond centraal in een executiegeschil dat de ex-huurder aanhangig maakte tegen een woningcorporatie. De woningcorporatie werd bijgestaan door een van de advocaten van onze huurrecht sectie.

De situatie was als volgt. De ex-huurder was op basis van een eerder vonnis veroordeeld tot ontruiming van de woonruimte van de woningcorporatie. De woningcorporatie had de ex-huurder echter in de gelegenheid gesteld om gedurende 12 maanden na het vonnis te laten zien dat de gemaakte afspraken alsnog konden worden nagekomen. Zolang gedurende deze periode de afspraken zouden worden nagekomen, zou het ontruimingsvonnis niet ten uitvoer worden gelegd. De afspraken werden echter niet nagekomen, zodat de woningcorporatie alsnog opdracht gaf om de woonruimte ontruimen op basis van het eerdere vonnis.  De rechtbank stelde de woningcorporatie in het gelijk en wees het verbod tot ontruiming af. Vervolgens is de zaak aan het gerechtshof voorgelegd. Tot de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 5 februari 2013 ((ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0899) bestond er onduidelijkheid welke speelruimte u als verhuurder in dit soort situaties heeft.

In een recente uitspraak van 14 april 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1359) heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat het enkele feit dat de ontruiming pas na de periode van 12 maanden alsnog plaatsvindt geen misbruik van recht oplevert. Er was in die zaak gebruik gemaakt van dezelfde overeenkomst. Door de verhuurder was tussentijds aangegeven dat de betalingsafspraken niet werden nagekomen. Voor het verstrijken van de 12 maanden is aangegeven dat er vanwege de ontstane betalingsachterstanden geen nieuwe huurovereenkomst zal worden aangegaan. Het ontruimen op basis van het vonnis van meer dan 12 maanden geleden werd door het hof toegestaan.

Mocht u vragen hebben over het maken van afspraken voor dergelijke situaties, over de houdbaarheidstermijn van een vonnis en welke mogelijkheden u heeft om alsnog een ontruimingsvonnis te executeren, kunt u contact opnemen met de advocaten van Weebers Vastgoed Advocaten. Zij beschikken over ruime ervaring en kennis op dit gebied.

Door: mr. B. Poort