Artikelen Verhuur - verkoop

Uitzondering beslagverbod huurtoeslag

Eén van de kernverplichtingen van een huurder is het tijdig betalen van de verschuldigde huurpenningen. Helaas is het de praktijk dat huurders niet altijd aan deze verplichtingen voldoen. Als woningcorporatie ziet u er op toe dat alsnog de huurpenningen tijdig worden voldaan. Indien dat niet gebeurt, heeft u de mogelijkheid om in een procedure betaling van de verschuldigde huurpenningen te vorderen. Indien de huurachterstand daartoe aanleiding geeft, biedt het ook een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woonruimte. In de zaak die leidde tot de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 26 mei 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1183) maakte een huurder het wel erg bont.

De huurder had herhaaldelijk huurachterstanden laten ontstaan. Bij een eerder vonnis was de huurder veroordeeld tot betaling van de huurachterstand. De huurovereenkomst was niet ontbonden door de rechter. De verhuurder heeft vervolgens op basis van het vonnis beslag gelegd op de huurtoeslag. Door het beslag op de huurtoeslag ontstaat opnieuw een huurachterstand. In verband met deze huurachterstand heeft de verhuurder een nieuwe procedure gestart. In die procedure is naast betaling van de huurachterstand ook ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woonruimte gevorderd. De vorderingen zijn door de Kantonrechter toegewezen. De ontruiming heeft ook plaatsgevonden op basis van dit vonnis. In hoger beroep richt de huurder zijn peilen op de beslissing van de Kantonrechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De huurder stelt dat de tekortkoming is veroorzaakt door het beslag op de huurtoeslag. Deze omstandigheid zou volgens de huurder ertoe moeten leiden dat deze tekortkoming een ontbinding niet rechtvaardigt.

Het Hof verwerpt het beroep van huurder op de uitzonderingsgrond, omdat de tekortkomingen voldoende ernstig genoeg zijn. De verhuurder mag binnen het lopende huurcontract beslag leggen op de huurtoeslag voor de betaling van (oude) huurschulden. Daaronder vallen ook de in verband daarmee gemaakte proces- en buitengerechtelijke kosten die in het vonnis zijn vastgesteld. Volgens het hof speelt mee dat huurder tal van keren huurachterstanden heeft laten ontstaan en dat de verhuurder kosten heeft moeten maken om de huur geïncasseerd te krijgen. Ook zijn getroffen betalingsregelingen niet nagekomen. De verhuurder is niet verplicht op het aanbod tot een nieuwe betalingsregeling in te gaan, gelet op de eerdere niet nagekomen betalingsregeling.

Deze uitspraak laat zien dat er grenzen worden gesteld aan de speelruimte van een huurder ingeval van betalingsproblemen. Ook biedt deze uitspraak mogelijkheden om ingeval van oude huurschulden tot verhaal over te gaan op de huurtoeslag ingeval de huurovereenkomst nog doorloopt. Indien vervolgens een huurachterstand ontstaat, kan de huurder niet met succes stellen dat deze nieuwe huurachterstand is ontstaan door de gelegde beslagen op de te ontvangen huurtoeslag. Indien u hierover nog vragen heeft of in een gegeven situaties nader advies wenst, kunt u contact opnemen met de advocaten van Weebers Vastgoed Advocaten.

Door: mr. B. Poort