Europese drempelwaarden voor 2018-2019

Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het door de Europese commissie vastgestelde drempelbedrag, moet verplicht Europees worden aanbesteed.
De drempelwaarden Europees aanbesteden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (in euro’s, exclusief BTW) zijn:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU
Werken                                                                                             5.548.000,-
Leveringen en diensten voor centrale overheid                           144.000,-
Leveringen en diensten voor decentrale overheid                      221.000,-
Overheidsopdrachten voor sociale en andere
specifieke diensten                                                                           750.000,-
Prijsvragen voor centrale overheid                                                144.000,-
Prijsvragen voor decentrale overheid                                            221.000,-

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten
gesubsidieerde werken                                                                  5.548.000,-
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten
gesubsidieerde diensten die verband houden met
werken                                                                                                  221.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU
Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken               5.548.000,-
Dienstenconcessies                                                                        5.548.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU
Werken                                                                                             5.548.000,-
Leveringen en diensten                                                                    443.000,-
Opdrachten voor sociale en andere specifieke
Diensten                                                                                           1.000.000,-

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG
Werken                                                                                             5.548.000,-
Leveringen en diensten                                                                    443.000,-

De drempelbedragen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Iedere twee jaar stelt de Europese Commissie bij verordening nieuwe drempelwaarden vast.

Door: mr. J.J. Klok-Bloem, september 2018
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. C.J.M. Weebers-Vrenken MRE of mr. M. Cune.