Kwaad spreken over buren kwalificeert als overlast

Wanneer een huurder complottheorieën over zijn buren blijft verspreiden, treedt een woningcorporatie op tegen de overlast veroorzakende complotdenker. Op 10 december 2020 deed de rechtbank  uitspraak over de vraag of dit bijzondere gedrag kwalificeert als overlast en een ontruiming van de huurwoning kan rechtvaardigen.

Casus

De huurder is ervan overtuigd dat een politieagent illegaal in de garage van zijn buren woont om hem in de gaten te houden. Na onderzoek van diverse instanties waaronder de verhuurder, blijkt dit onjuist te zijn en is vermoedelijk sprake van waanbeelden. Nadat verschillende omwonenden al overlastmeldingen deden, verneemt de verhuurder dat de huurder een pakket met documenten over zijn buren bij diverse omwonenden in de brievenbus doet. De huurder verzendt eveneens een veelvoud aan brieven met dezelfde complottheorieën aan instanties zoals de gemeente, de politie en de verhuurder zelf. Verschillende instanties hebben geconstateerd dat de beschuldigingen van de huurder ongegrond zijn en dat geen sprake is van illegale bewoning in de garage.

Verhuurder stapt naar de rechter

Ondanks bemiddelingspogingen van de verhuurder blijft de huurder omwonenden bestoken met documenten. De huurder is niet bereid zijn gedrag aan te passen en aanvaardt geen hulpverlening. Daarom ziet de verhuurder zich genoodzaakt om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. De huurder leidt immers aan waanideeën en bezorgt omwonenden daarmee ernstige overlast, waardoor omwonenden ernstig in hun woongenot worden belemmerd.

De huurder voert verweer en geeft aan de rechter aan dat wel degelijk sprake is van een illegale criminele bewoner bij zijn buren waarvan hij last ondervindt.

De kantonrechter overweegt dat een huurder zich niet alleen in zijn eigen woonruimte, maar ook in zijn woonomgeving als een goed huurder moet gedragen. Als een huurder overlast veroorzaakt gedraagt hij zich niet als een goed huurder.

Terecht meent de kantonrechter dat het jarenlang en bij herhaling melden dat zijn buren een crimineel in de garage huisvesten kwalificeert als overlast. Datzelfde geldt voor het verspreiden van verdachtmakingen en beschuldigingen onder omwonenden. Het uiten van ongegronde beschuldigingen kenmerkt zich niet alleen als overlast, maar is ook onrechtmatig jegens de ten onrechte beschuldigde buren.

Dat de gedragingen van de huurder mogelijk worden veroorzaakt door een psychische stoornis, doet volgens de kantonrechter niets af aan het feit dat omwonenden ernstig in hun woongenot worden geschonden. De huurder weigert bovendien hulp te aanvaarden.

De kantonrechter concludeert daarom dat het gedrag van de huurder, oftewel het ten onrechte kwaad spreken over de buren en het uiten van verdachtmakingen en valse beschuldigingen, de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

Januari 2021

Een column van Bart Poort, advocaat-partner bij Weebers Vastgoed Advocaten en mede-oprichter van het online kennis platform corporatierecht.nl en Wouter Vermolen, werkzaam als advocaat bij Weebers Vastgoed Advocaten. Beiden werken voor diverse corporaties en commerciële vastgoed partijen. Daarbij hebben zij onder meer zich bezig gehouden met complexe overlastzaken, zaken op het gebied van woonbegeleiding, renovatie en gebreken, bijzondere contractvormen, executiegeschillen, drugszaken en zaken op het gebied van woonfraude alsmede de huurrecht gerelateerde wet- en regelgeving. Ook adviseert hij commerciële vastgoed partijen bij huurrechtelijke zaken.

Contactpersonen: