Artikelen Overheid

Webinar Roadmap voor gebiedsontwikkelingen na HR-arrest Didam

Roadmap voor gebiedsontwikkelingen na HR-arrest ‘Didam’

Het inmiddels veelbesproken arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 roept nog altijd veel discussie en vragen op. Over de vertaling naar de praktijk, bijvoorbeeld bij lopende onderhandelingen maar ook bij bestaande contracten, is het laatste woord nog niet gezegd.

Nu het ‘stof’ na de hoeveelheid webinars die al over dit onderwerp zijn verschenen, wat is neergedaald, maakten advocaten Angélique Claassen en Caroline Weebers tijdens een webinar op 10 maart jl. de balans op en zoomen zij met een frisse blik in op de gevolgen voor ontwikkelaars en gemeenten.

  • Hoe is ‘Didam’ van invloed op gebiedsontwikkeling. Wat zijn de praktijkervaringen.
  • Welke route kunnen gemeenten en ontwikkelaars doorlopen om te komen tot solide overeenkomsten.
  • Wanneer is eigenlijk echt sprake van een serieuze gegadigde.
  • Hoe om te gaan met de publicatieplicht.
Aan de hand van een analyse van het arrest bieden Angélique en Caroline een heldere roadmap voor de gebiedsontwikkelingspraktijk.