Online Speedcollege “Leegstaande winkels vul je niet meer met winkels” op 2 maart 2021

De coronacrisis is dé game changer in retail land. Ontwikkelingen die al in gang gezet waren, zoals de verschuiving van fysiek naar online winkelen, verkeren in een stroomversnelling. In de winkelstraten en centrumgebieden worden de gevolgen snel en op indringende wijze zichtbaar. Een snel toenemende leegstand, dalende leefbaarheid en afnemende sociale veiligheid. Beleggingsresultaten van winkelvastgoed staan zwaar onder druk en het beoogde pensioeninkomen uit het winkelpand van de voormalige winkelier verdwijnt als sneeuw voor de zon. De praktijk leert ons al: ‘Leegstaande winkels vul je niet meer met winkels’.

Op dinsdag 2 maart 2021 heeft om 12:30 uur alweer het tweede Online Speedcollege plaatsgevonden. Weebers Vastgoed Advocaten verzorgde dit Online Speedcollege in samenwerking met gastspreker is dr. ir. Ingrid Janssen, associate Professor of Real Estate aan de TIAS School for Business and Society en voorzitter van de Provinciale Retail Adviescommissie Noord-Brabant.

Gezamenlijk hebben zij vanuit eigen kennis en ervaring een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen op het gebied van transformatie in centrumgebieden in de Brabantse (middelgrote) steden en dorpen, welk bestuurlijk instrumentarium inzetbaar is en hoe de markt verleid wordt om te participeren in deze opgave.

Documentatie:

Aanvullende literatuur:

Onze specialisten in dit vakgebied zijn:


mr. Caroline Weebers-Vrenken MRE


mr. Onno Tacoma MRE MRICS