Speedcollege “Praktijkaanpak van de stikstofdepositie” op 19 november 2019

Het is inmiddels wel duidelijk dat de ‘PAS-uitspraken’ van de Raad van State van 29 mei 2019 verstrekkende gevolgen hebben voor de praktijk: tal van (woning-)bouwprojecten liggen (tijdelijk) stil, evenals bijvoorbeeld de aanleg/verbreding van wegen en bedrijventerreinen. Omdat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer mag worden gebruikt als basis voor toestemming van activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zijn de ontwikkelingen rondom stikstofdepositie onder een vergrootglas komen te liggen.

Op 25 september 2019 heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes een eerste advies uitgebracht over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder weer toestemming kan worden verleend voor ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Echter bevat dit advies, zoals in diverse media wordt geconcludeerd, nauwelijks concrete oplossingen voor de bouwsector.

Voor de langere termijn werkt het Adviescollege aan het laatste deel van het advies, waarin een structurele aanpak van de stikstofproblematiek wordt gegeven. Dit wordt in mei 2020 verwacht. Het is echter nu al duidelijk dat het oplossen van dit probleem fundamentele keuzes vergt.

Tijdens ons Speedcollege praten wij u graag bij over de meest recente ontwikkelingen rondom stikstofdepositie. Samen met onze gastsprekers, Eva Haverkorn en Corianne Verberne van BRO-adviseurs, gaan wij hierbij vooral  in op de praktische oplossingen en mogelijkheden om (uw) plannen en projecten doorgang te laten vinden.

Artikelen over stikstofproblematiek

Meld je nu gratis aan door gebruik te maken van onderstaand contactformulier of door een e-mail te sturen naar h.vangorp@vastgoed-advocaten.nl.

Naam (*)

Email (*)

Telefoonnummer

Bedrijf (*)

Bericht