Speedcollege “Praktijkaanpak van de stikstofdepositie” op 19 november 2019 (terugblik)

 

Een middag vol antwoorden en oplossingen

Vught, 20 november 2019

In samenwerking met BRO organiseerde Weebers Vastgoed Advocaten N.V. op 19 november 2019 op landgoed Huize Bergen in Vught een Speedcollege over de stikstofproblematiek. Een onderwerp wat de bouw op dit moment erg bezig houdt. Tijdens het Speedcollege zijn er oplossingen geboden welke perspectief bieden voor bouwend Nederland.

Hoe zat het ook al weer?
Er was natuurlijk geen twijfel mogelijk over het onderwerp van dit Speedcollege, namelijk de stikstofproblematiek. Nederland dacht namelijk en slimme manier te hebben bedacht om beschermde natuurgebieden te behoeden voor te veel schadelijke stikstof. Maar deze slimmigheid is in strijd met de Europese wetgeving en dus ongeldig, oordeelde de Raad van State afgelopen mei. Er moest dus een nieuwe oplossing bedacht worden, want de toestemmingsverlening voor nieuwe bouwprojecten in de bouw kwam hiermee ook stil te liggen. Hiervoor is het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes in het leven geroepen. Deze commissie heeft op 25 september 2019 een eerste rapport naar buiten gebracht met aanbevelingen om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen. Echter bevat dit rapport nauwelijks concrete oplossingen voor de bouwsector. In mei 2020 wordt het laatste deel van het advies van het Adviescollege verwacht, waarin een structurele aanpak van de stikstofproblematiek wordt gegeven.

Tot die tijd moet er gekeken worden hoe nieuwbouw projecten wel doorgang kunnen vinden. Uit cijfers blijkt namelijk, wanneer er niet snel een oplossing geboden wordt, dat bouwbedrijven in 2020 hard in de portemonnee geraakt worden.

Maar wat kan er wel?
De presentatie in het Koetshuis op het landgoed werd gegeven door Angélique Claassen en Lucienne Hoenselaar van Weebers Vastgoed Advocaten N.V. en Eva Haverkorn van Rijsewijk en Corianne Verberne van BRO. Er werd aangevangen met een uitleg over het stikstofprobleem; wat is nu precies het probleem, waarom is het een probleem en wat is de status op dit moment?

Er werden veel vragen gesteld vanuit de zaal. Je merkte dat er veel onduidelijkheid heerst over de stikstofproblematiek, de Aerius berekeningen en welke stappen er precies gevolgd moeten worden. Er werd hier goed op in gespeeld door tijdens het tweede gedeelte van de sessie met oplossingen te komen en een perspectief voor de bouwsector te bieden. Er werd onder andere een uitleg gegeven over de Beslisboom voor toestemmingsverlening. Ook werd er aangegeven aan welke knoppen bij de Aerius Calculator gedraaid kan worden zodat het bouwproject eventueel wel doorgang kan vinden. Aansluitend werd er een casus behandeld, waarin duidelijk werd gemaakt hoe de verschillende mogelijkheden en oplossingen toepasbaar worden gemaakt in de praktijk.

Het Speedcollege werd afgesloten met een borrel waar volop werd nagepraat over het onderwerp. Er waren merkbaar meer inzichten geschept, welke een perspectief boden op de toekomst. Kortom, een middag vol antwoorden en oplossingen.

Heb je behoefte aan advies omtrent de stikstofproblematiek en/of ben je op zoek naar een manier waarop, ondanks de strenge regelgeving, projecten weer doorgang kunnen vinden?
Wij bieden je graag een passende oplossing!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angélique Claassen of Lucienne Hoenselaar.

Artikelen over stikstofproblematiek