mr. Angélique Claassen

Angélique Claassen studeerde rechten in Nijmegen en heeft binnen de studie Nederlands Recht de variant Recht in Europa gevolgd. Haar afstudeervakken heeft Angélique grotendeels behaald bij de Université Robert Schumann te Straatsburg, Frankrijk.

Sedert 1998 is Angélique werkzaam als advocaat. Aanvankelijk in de algemene praktijk en in het bestuursrecht te Den Bosch en sedert 2001 te Eindhoven in gebiedsontwikkelingen met een focus op omgevingsrecht, anterieure/exploitatieovereenkomsten, Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening, aanbestedingsrecht/bouwrecht. Haar huidige werkzaamheden bestaan onder meer uit het begeleiden van ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten bij de contractsvorming en de planologische procedures bij gebiedsontwikkelingen, alsook het procederen bij de bestuursrechter. Daarnaast behandelt zij diverse bouwgeschillen, begeleidt zij marktpartijen bij complexe contractsvorming en houdt ze zich bezig met compliance vraagstukken bij woningcorporaties.

Angélique heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
–  Omgevingsrecht
–  Bouwrecht

Angélique is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, de Vereniging voor Bestuursrecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Tevens is zij aangesloten bij Dutch Women in Real Estate (DWIRE). In 2017 heeft Angélique de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond.


Artikelen