mr. Caroline Weebers-Vrenken MRE

Caroline Weebers-Vrenken is specialist op het vlak van gebiedsontwikkeling, zowel op het onderdeel grond- als opstalexploitatie en de bijbehorende planprocessen en bouw.

Van rentmeesterkantoor naar advocatuur

Zij is ruim 25 jaar werkzaam in het vastgoed, aanvankelijk als jurist bij een rentmeesterkantoor en sedert 1997 als advocaat. Bij het rentmeersterkantoor heeft ze haar eerste ervaringen opgedaan met actieve en passieve grondpolitiek, grondexploitatie, grondverwerving/onteigening en publiekrechtelijke besluitvorming. De overstap naar de advocatuur stelde haar in staat om haar werkveld te verbreden, aanvankelijk in de procespraktijk, het bestuursrecht en faillissementsrecht.

In de loop der jaren heeft zij haar weg teruggevonden naar de praktijk van de vastgoedontwikkeling. Zij adviseert bij diverse gebiedsontwikkelingen in heel Nederland. Dit doet ze als projectadviseur  voor de betrokken participanten, en ook als partijadviseur, al dan niet op projectbasis. Haar speerpunt is contractvorming. Daarnaast behandelt zij diverse bouwgeschillen en geschillen rondom OG-transacties.

Executive Master of Real Estate

Medio 2008 is Caroline afgestudeerd aan de opleiding Executive Master of Real Estate van TIAS. Haar afstudeeronderzoek betrof de toepasbaarheid van de veelgebruikte samenwerkingsmodellen bij integrale gebiedsontwikkelingen primair in relatie tot het aanbestedingsrecht. Sedertdien doceert zij regelmatig omtrent de strategie van het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten op het vlak van planvorming, ontwerp en realisatie, alsmede de toepasselijke wetgeving.

Caroline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht
  • Bouwrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Caroline is onder meer lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en alumnus van de MRE-opleiding. Tevens is zij aangesloten bij diverse kennisplatforms en netwerkorganisaties binnen de bouw-/vastgoedbranche. In 2018 is Caroline gekozen tot Vastgoedvrouw van het jaar in Noord-Brabant.


Artikelen