Bouw- en vastgoedadviseurs

De bouw- en vastgoedmarkt vereist steeds meer specialistische kennis en ervaring. Dit vertaalt zich in uiteenlopende beroepen, die elk vanwege hun specifieke deskundigheid op projectbasis worden ingeschakeld.

Wij werken veelvuldig samen met professionals, waaronder (bouw) projectmanagers, constructeurs, architecten, fiscalisten etc. om elk vanuit expertise en met behoud van eigen identiteit tot een optimaal resultaat voor de opdrachtgever te komen.

Adviseurs worden daarnaast steeds meer mede verantwoordelijk gemaakt voor de te behalen resultaten. Dat leidt tot een zich steeds wijzigende rol en andere aansprakelijkheden. Die laatste kunnen niet voetstoots worden aanvaard maar moeten zorgvuldig worden geïnventariseerd en bij opdrachtverlening contractueel gemanaged.