Corporaties – zorg

Maatschappelijk verantwoord en bedrijfseconomisch goed omgaan met de toevertrouwde woningportefeuille is de grote opgave voor de corporatiewereld voor de komende jaren. Jaren waarin deze sector opnieuw zijn plaats moet vinden in de vastgoedwereld.

Zij zal daarin anders en meer juridisch opereren en aan meer toezicht bloot staan dan voorheen. Ook voor zorginstellingen geldt dat de positie van haar vastgoed in de komende jaren aan ingrijpende veranderingen onderhevig zal zijn. Die veranderingen hebben alles te maken met de omvang van de zorgverlening en de continuïteit van de organisatie. Dat vraagt om een juridische ondersteuning die een brede kijk heeft op de problematiek en die de corporatie of zorginstelling risico minded kan bijstaan in haar advisering. Niet alleen op het gebied van contractvorming maar ook op het gebied van compliance en de structurering van juridische processen.