(gebieds)Ontwikkelaars

De weg van plan naar werkelijkheid is lang en voorzien van vele hobbels en valkuilen. Resultaten kunnen veelal alleen geboekt worden door intensief samen te werken met overheden en andere marktpartijen.

Dat vraagt niet alleen om een juridische dienstverlener die goed contracten kan maken, maar om een dienstverlener die in staat is te begrijpen hoe de visie van de projectontwikkelaar neergelegd kan worden in haalbare afspraken. Dat vraagt tevens om een adviseur die al in een vroeg stadium inzicht kan geven in mogelijkheden om tot optimalisatie te komen, zowel voor wat betreft eventueel benodigde planologische besluitvorming als ten aanzien van overige omgevingsrechtelijke aspecten. Daarmee levert hij een bijdrage aan de realisatie van plannen en de beheersing van de bijbehorende risico’s.