(semi) Overheid

Opereren op de vastgoedmarkt is voor deze organisaties, alsmede voor de daarvan afgeleide taak- en shared service organisaties, omgeven met vele dwingende regelingen en toezicht.

Of het nu gaat over het voorbereiden, onderbouwen en nemen van besluiten, het vaststellen van plannen, het verlenen van vergunningen of het aanbesteden van diensten en werken, de omgeving kijkt door een vergrootglas mee. Dat vraagt om een juridisch adviseur die gewend is in het bestuurlijke debat te opereren.