(ver)Huurders

Een huurovereenkomst wordt steeds meer de vastlegging van de dialoog tussen verhuurder en huurder.

Huurcontracten worden flexibeler, incentives worden meer gekoppeld aan resultaat, duurzaamheid heeft zijn intrede gedaan, aansprakelijkheden van partijen verschuiven en de invoering van de Warmtewet leidt soms tot verrassende gevolgen. Dat vraagt om inzicht in de markt en de beweegredenen van partijen om juist ten aanzien van die winkel of dat gebouw met elkaar te contracteren en een langdurige relatie met elkaar aan te gaan. Wij stellen voor u een evenwichtig contract op waarin beide partijen zich herkennen.