Honorering

De hoge mate van specialisatie waarover wij beschikken stelt ons in staat om op een gedegen wijze snel en slagvaardig tot het gewenste resultaat te komen. Hierdoor kunnen wij effectief te werk gaan. Bovendien zijn wij, vanwege onze werkwijze, in staat om advocaten met een lager uurtarief op een verantwoorde manier in te zetten. Hierbij geldt: leren en ervaren doen wij in onze eigen tijd.

Ons partnertarief bedraagt € 295,- per uur. Voormeld tarief is exclusief verschotten en exclusief BTW. Evenals andere adviseurs in de vastgoedbranche, hanteren wij geen toeslag voor algemene kantoorkosten. Ook voor intern overleg en het eerste uur reistijd brengen wij geen kosten in rekening.

Wij werken landelijk en rekenen geen reiskosten en/of kilometervergoeding voor besprekingen bij u op kantoor of op locatie. Voor zittingen of besprekingen elders brengen wij het eerste reis uur per reis niet in rekening en wordt een kilometervergoeding gerekend van € 0,50/km.

Vanwege onze werkwijze waarin partners en medewerkers nauw samenwerken komt ons gemiddelde uurtarief op € 235,- tot € 265,-. Naar gelang de aard en omvang van de zaak kan tarifering op maat worden overeengekomen.

Duidelijkheid over tarifering is van groot belang. Daarom maken wij hierover van tevoren altijd heldere afspraken die bovendien worden afgestemd op de behoefte van onze cliënten. Wij bieden dienstverlening op maat!  Er zijn onder meer de volgende mogelijkheden:

  • cap fee:  declaratie tegen uurtarief, waarbij vooraf een limiet wordt gesteld aan de te besteden tijd;
  • fixed fee: één vaste prijs voor afgebakende opdrachten;
  • fee estimates: inschatting van de prijs met een vooraf bepaalde range;
  • dag fee: vaste prijs per dag of dagdeel;
  • succesfee: basisvergoeding vermeerderd met een resultaatsvergoeding.

 Wij staan open voor goede ideeën over tarifering op maat en treden hierover graag met onze cliënten in overleg.

 Algemene Voorwaarden.pdf

 Terms and Conditions

 Kantoorklachtenregeling.pdf

Met ingang van 1 januari 2015 vervult mr. C.J.M. Weebers-Vrenken MRE de functie van klachtenfunctionaris. Bij een klacht gericht tegen de klachtenfunctionaris treedt mr. A.J.L. Claassen op als plaatsvervangend klachtenfunctionaris.