Aanbesteding

Aanbestedende diensten en (potentiële) inschrijvers komen veelvuldig in aanraking met aanbestedingsregelgeving. Omdat deze regelgeving voortdurend verandert, bestaat hierover aan beide zijden vaak onduidelijkheid en worden deze partijen met (praktische) vragen geconfronteerd.

Zowel het aanbesteden van een opdracht als het inschrijven op een aanbesteding vraagt om zeer specialistische kennis van het aanbestedingsrecht. Wij beschikken over deze kennis, die op ieder moment beschikbaar is voor onze opdrachtgevers. Een snelle aanpak is immers van groot belang bij aanbestedingskwesties, waar veelal grote financiële belangen mee gemoeid zijn.

Advisering en begeleiding van aanbestedende diensten en (potentiële) inschrijvers bij aanbestedingsprocedures behoort tot ons dagelijks werk, waarbij wij jarenlange ervaring hebben opgedaan in uiteenlopende sectoren, zoals vastgoed, GWW-bouw, ICT, vervoer, afvalverwerking en nutsbedrijven.

Bent u een (potentiële) inschrijver? Kijkt u dan ook eens naar ons product ‘kort geding aanbestedingen.