Initiatief

De initiatieffase is van groot belang voor het slagen van een project. In deze fase krijgen ideeën gestalte en wordt de levensvatbaarheid daarvan getoetst.

In de initiatieffase verrichten wij werkzaamheden voor ontwikkelaars, corporaties, overheden en samenwerkende partijen. Zo leveren wij een waardevolle bijdrage bij het opstellen, interpreteren en beëindigen van intentieovereenkomsten of het toetsen van de haalbaarheid van projecten door middel van:

  • een quick scan van de vigerende bestemming, het overheidsbeleid en het milieu, alsmede de mogelijkheden voor een bestemmingswijziging;
  • een quick scan van grondposities;
  • een quick scan van belanghebbenden: de juridische swot-analyse.