Planvorming

Planvorming is een cruciaal onderdeel van project- en gebiedsontwikkeling en komt aan bod in de samenwerkings- ontwikkelings- en realisatieovereenkomst. Hierbij komen meerdere werkvelden samen, zoals overheid en ruimtelijke ontwikkeling, (ver)koop, realisatie en beheer en exploitatie.

Wij zijn gespecialiseerd in deze werkvelden. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van contracten ten behoeve van de project- en gebiedsontwikkeling, waarvoor wij ook diverse modelovereenkomsten aanbieden. Daarnaast adviseren en procederen wij bij de interpretatie en beëindiging van deze contracten. Voor de juridische begeleiding bij bouwprojecten kunt u ons ook als projectjurist inschakelen.

Planvorming is daarnaast het samenstel van contracten met adviseurs, zoals stedenbouwkundigen, architecten, installatieadviseurs en constructeurs. Project- en gebiedsontwikkeling is grotendeels goed opdrachtgeverschap, waarbij de diverse werkzaamheden op elkaar moeten worden afgestemd. Wij stellen adviseurscontracten voor u op en adviseren bij en procederen over de interpretatie en beëindiging daarvan.