Verhuur – verkoop

Bij (ver)koop en/ of (ver)huur van onroerend goed kunnen juridisch complexe vraagstukken optreden. Het huurrecht is traditioneel een deelspecialisatie binnen het vastgoedrecht en vraagt vanwege de specifieke en dwingendrechtelijke elementen om kennis en ervaring. Ook bij de aan- en verkoop van onroerend goed komen vaak ingewikkelde vraagstukken aan de orde die een specialistische toets behoeven.

Wij hebben veel ervaring met het adviseren bij transacties van omvang, al dan niet binnen een project- of gebiedsontwikkeling. Ook beschikken wij over ruime ervaring met en kennis van het huurrecht. Daarnaast voeren wij procedures over juridische kwesties die betrekking hebben op (ver)huur en (ver)koop. Voor vaste opdrachtgevers beschikken wij op deze rechtsgebieden bovendien over modelovereenkomsten.

Artikelen