Beheer en exploitatie

Beheer en exploitatie van vastgoed is voor zowel beleggers als in het Corporate Real Estate Management (CREM) van belang. Afspraken omtrent beheer en exploitatie hebben invloed op de duurzaamheid van het te ontwikkelen product. De elementen van beheer en exploitatie spelen dan ook een rol bij de planvorming en bij de verkoop van projecten.

Teneinde de exploitatie te optimaliseren, dient ten behoeve van de nieuwe eigenaren een structuur te worden ontworpen waarbinnen kwalitatief goed beheer is gewaarborgd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van beheerovereenkomsten, parkmanagent en de toepassing van zakelijke rechten.

Wij beschikken over specialistische kennis en ervaring op het gebied van beheer en exploitatie en zijn u ook hierbij graag van dienst.