Aannemers – opdrachtgevers

Een succesvol project staat of valt met een goede samenwerking. De basis voor een goede samenwerking is gelegen in heldere afspraken die goed zijn verwoord en tussen partijen vastgelegd. Hiermee worden conflicten voorkomen.

Juist in de bouw, waar nog steeds eigen gebruiken en standaardvoorwaarden gelden, is het belangrijk dat partijen via contractvorming hun wederzijdse verwachtingen goed managen. Welke samenwerkingsvorm ook wordt gekozen, wij hebben de kennis en ervaring in huis om via contractvorming te komen tot goede en werkbare oplossingen. Bijvoorbeeld op de traditionele wijze of middels contracten die zijn gebaseerd op moderne samenwerkingsvormen, zoals de turn-keyovereenkomst, de Design Build Finance Maintain en Operate (DBFMO) en publiek private samenwerkingen (PPS).