Kort geding aanbestedingen

Aanbestedingen door overheden georganiseerd voor de ontwikkeling en/of bouw van projecten worden niet altijd op de juiste wijze georganiseerd. Ook overheden en hun adviseurs kunnen fouten maken. Als u als aannemer of ontwikkelaar tegen uw verwachting in niet als winnende inschrijver uit de bus komt, zult u zich de vraag stellen of u de beoordeling en gunning ter discussie kunt stellen.

Het kort geding aanbestedingen en de procedure bij de Commissie van Aanbestedingsdeskundigen zijn beiden kortlopende procedures, die met de juiste werkafspraken door ons op efficiënte wijze kunnen worden begeleid. Deze begeleiding bestaat enerzijds uit een gezamenlijk feitenonderzoek en conclusie ten aanzien de kans van slagen van de procedure en anderzijds– indien daartoe wordt besloten – uit bijstand bij de procedure zelf. Voor beide onderdelen hebben wij een protocol vastgesteld, voor informatieverstrekking en de aanpak van de zaak, dat aansluit bij de actuele jurisprudentie, contractsvormen en wetgeving. Onder toepassing van dit protocol kunnen wij beide procedures voor u begeleiden tegen een vaste prijs.

– Honorarium feitenonderzoek en conclusie                         € 1.500,–
– Honorarium kort geding tot een omvang van € 270.000,-  € 3.000,–
– Honorarium kort geding boven € 270.000                         € 6.000,–exclusief griffierecht en deurwaarderskosten
– Procedure Commissie van Deskundigen                            € 4.500,–

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met mr. C. Weebers MRE.